De Beverpatroelje

De Beverpatroelje was een brave strip. Ze beleefden hun avonturen enkel tijdens de schoolvakanties. Mitacq poogt met deze reeks om het ideaal van de padvinders bij zoveel mogelijk mensen bij te brengen: hulpvaardigheid, respect voor mens, dier, natuur, al het leven op aarde zonder onderscheid in ras of religie. Ook wordt geweld vermeden in deze reeks.Sommige verhalen zijn politiek getint.

De Beverpatroelje (originele titel: La patrouille des Castors) is een Belgische stripreeks getekend door Mitacq.

Deze stripreeks draait rond een groepje jongen van vijf scouts. Ze zijn allemaal tussen 13 en 16 jaar oud en worden in de reeks gewoonlijk met hun totemnamen aangesproken. Oorspronkelijk was het een groepje van zes scouts, maar het zesde lid, Konijn, werd er na het eerste verhaal uitgeschreven omdat zes te veel was. De personages hebben uiteenlopende persoonlijkheden, maar lossen samen problemen op in de gebieden die ze bezoeken of veroorzaken ze en lossen ze later op. Geleidelijk aan worden de scouts ouder, waardoor ze volwassener zijn in de latere strips.

Eerste druk

Tweede druk