Laatst toegevoegd:

De Beverpatroelje was een brave strip. Ze beleefden hun avonturen enkel tijdens de schoolvakanties. Mitacq poogt met deze reeks om het ideaal van de padvinders bij zoveel mogelijk mensen bij te brengen: hulpvaardigheid, respect voor mens, dier, natuur, al het leven op aarde zonder onderscheid in ras of religie. Ook wordt geweld vermeden in deze reeks.Sommige verhalen zijn politiek getint.